Registrera

注册

Måste vara minst 6 tecken

Måste vara minst 8 tecken

您的密码不匹配

Auktionsvillkor

1. Auktionen är skriftlig, frivillig och sker för inlämnares räkning. Objekten säljes till den köpare som avgivit högsta bud för näst högsta bud plus en fast höjning. Finns endast ett bud säljes objektet till utropspriset. Vid lika bud tillfaller objektet den som först inkommit med bud.

2. Avgivet bud är bindande och annullering kan endast ske dagen före auktions datum. Bud kan avges per telefon, fax eller e-mail.

3. Alla bud skall ges i svenska kronor. Angivna utropspriser är minimipriser, vi accepterar ej under bud. Alla köpare erhåller alltid förhandsfaktura. Likvid skall erläggas inom 10 dagar efter avisering. Vid försenad betalning uttages 2% dröjesmålsränta per påbörjad månad samt kravavgift på 30 kr.

4. Köparen skall till auktionären betala en provision på 20% på auktionspriset inkl. moms. Detta gäller så som Anbuds-auktioner och internet Live-auktioner. Vid postbefordran tillkommer porto & försäkring. Objekten förblir säljarens egendom tills full likvid erlagts. Objekten sändes på köparens risk.

5. Berättigade reklamationer beaktas om de inkommit senast 10 dagar efter leverans. Samlingar och partier kan normalt inte reklameras. Reklamation godtages endast om objektet väsentligt avviker från beskrivningen i auktionskatalogen. Vid godkänd reklamation återfår köparen auktionspris plus provision. Räntegottgörelse kan ej påräknas.

6. Reklamation kan ej ske om objektet beskrivs som ”AS IS” i auktionskatalogen.

7. Har likvid ej inkommit 30 dagar efter faktura datum eller köparen vägrar betala, äger aktionären rätt att häva köpet. Objekten kan komma att säljas utan någon meddelande på köparens bekostnad.

8. Vid auktionen tillämpas följande fasta höjningar av buden:

under 100:- med 10:-

100:- till 500 med 20:-

500:- till 1500:- med 50:-

1500:- till 5000:- med 100:-

Över 5000:- med 250:-

9. För övrigt gäller ”Philatelic Auctioneers Standard Terms and Conditions of Sale”.

10. Avgivande av bud innebär godkännande av ovanstående villkor. Svensk lag gäller.